Prezentace TRACERu na Národním informačním dnu Horizon 2020 v Praze

 Jako jeden z modelových projektů podpořených Evropskou komisí byl TRACER představen 10. září 2019 na Národním informačním dnu o nových výzvách programu Horizon 2020 pořádaného Českou zemědělskou univerzitou v Praze společně s Technologickým střediskem Akademie věd České republiky. Jedná se o velmi prestižní akci, které se účastnili i zástupci Evropské komise. Podobné schůzky se v té době konaly v celé Evropě. Cílem akce bylo představit současné výzvy H2020 a přenést zkušenosti a praktické znalosti ze všech fází projektového cyklu.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu