Jednání konsorcia TRACERu v roce 2019 v Německu a Walesu

V dubnu 2019 úspěšně započala činnosti projektu TRACER Smart strategies for the transition of coal regions, podpořeného Evropskou komisí (Horizon 2020) pod Rámcovým programem pro výzkum a inovace. Projekt si klade za cíl přispět k transformaci devíti hnědouhelných regionů napříč Evropou (zájmové regiony). Zástupci všech 15 partnerů konsorcia TRACER se sešli na zahajovacím jednání v německém Firsnternwalde v květnu 2019, kde jsme si upřesnili nejbližší úkoly a formu výstupů. Součástí byla také exkurze po zrekultivovaných výsypkách a zajímavostech zatopených a již socializovaných zbytkových lomových jam. Kromě této inspirace jsme si mohli odnést i představu, jak by měl vypadat dobře připravený workshop se stakeholdery. Druhé setkání konsorcia se uskutečnilo v listopadu 2020 ve Walesu, kde jsme shrnuly první výstupy a ujasnili si další spolupráci na dílčích úkolech. Poznali jsme také unikátní příklady získávání a uchovávání nefosilních zdrojů energie a jak v tamních podmínkách úspěšně probíhá transformace ve spolupráci s vládou. Již třetí jednání našeho týmu proběhne na konci května 2020 v Řecku, kam vybraní stakeholdeři z českých uhelných regionů mohou zdarma vyrazit s námi.

Další články v rubrice

English ☰ Menu