Představení projektu TRACER a navázání spolupráci se starosty Ústeckého kraje

Dne 11. února 2020 byl projekt TRACER představen pro více než sedmdesát zástupců obcí a měst v Ústeckém kraji v rámci semináře o grantových příležitostech pro rozvoj obcí, kterou uspořádal Krajský úřad. Zástupci krajského úřadu Ústeckého kraje, vládní strategie RE: START, investiční společnost Czechinvest, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu informovali účastníky o běhu nebo plánovaných dotačních titulech a nabídli jim pomoc. Největší zájem byl o regeneraci brownfieldů a jejich využití pro podnikatelské aktivity i nepodnikatelské účely. TRACER vyzval starosty a jejich kolegy, aby vyplnili dotazník a přistoupili k osobním rozhovorům, které nám pomohou najít sdílené vize pro region z úrovně jednotlivých obcí, poukázat na problematická témata zejména v oblasti financování projektů a dalších překážky úspěšného regionálního rozvoje.

Další články v rubrice

English ☰ Menu